Toezeggingen : Toezegging bij Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Begin 2024 stuurt de minister een voortgangsbrief basisvaardigheden waarin onder meer wordt opgenomen hoe het taalonderwijs beter kan aansluiten op de ontwikkeling van de mbo-student.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01771
Datum: 13 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap