Toezeggingen : Toezegging bij Gezond en veilig werken

Na de zomer stuurt de minister een hoofdlijnenvisie Gezond en veilig werken aan de Kamer.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A04786
Datum: 12 mei 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gezond en veilig werken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid