Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

De Kamer wordt binnen vier weken geïnformeerd over het resultaat van het gesprek met de NVWA over de effecten van de analyse over het vervroegen van slachttijden in periodes van hitte.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04904
Datum: 12 sep 2023
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer