Toezeggingen : Toezegging bij Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Voor de begroting van volgend jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de onderhoudsprojecten die als eerste worden aangepakt, alsook over het basiskwaliteitsniveau.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03073
Datum: 30 jun 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat