Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De Kamer ontvangt de brief inzake wooncoƶperaties voorafgaand aan het rondetafelgesprek over wooncoƶperaties.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04309
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken