Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De Kamer ontvangt na de zomer een brief inzake erfpacht en consumentenbescherming met daarin antwoord op de vraag wie de consument beschermt.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04309
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken