Toezeggingen : Toezegging bij China

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om in gesprek te gaan met de minister van OCW over het co-financieren met universiteiten van een leerstoel Modern China, en de uitkomst hiervan voor de begrotingsbehandeling terug te koppelen aan de Kamer.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02499
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): China
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken