Toezeggingen : Toezegging bij China

De minister van EZK zegt toe om een brief te sturen, samen met de minister van J&V, over de acties die het kabinet neemt op het gebied van tegengaan van cyberdreigingen, en gaat daarbij specifiek in op effectiviteit.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  • Toegezegd aan Staaij, C.G. van der (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02499
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): China
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken