Toezeggingen : Toezegging bij China

De minister van EZK zegt toe de Kamer eind 2023 een update te geven over de doelstellingen voor het afbouwen van strategische afhankelijkheden voor zeven deelsectoren.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02499
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): China
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken