Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris stuurt een brief naar aanleiding van de vraag van het lid Podt (D66) over het verplicht melden in Ter Apel door kinderen onder 15 jaar.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Podt, A. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10331
Datum: 28 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid