Toezeggingen : Toezegging bij Innovatie

De minister van EZK zegt toe om in Q4 een brief over de aanpak van procesinnovatie naar de Kamer te sturen, naar aanleiding van de motie van de leden Amhaouch en Romke de Jong over het inrichten van een passend instrument om structureel in te zetten op proces- en productie-innovatie (Kamerstuk 36200-XIII, nr. 54).

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03762
Datum: 21 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Innovatie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat