Toezeggingen : Toezegging bij Leefomgeving

De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de vervolgstappen en maatwerkafspraken met Tata Steel.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Haverkort, E.A. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10237
Datum: 17 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Leefomgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat