Toezeggingen : Toezegging bij Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

In de meerjarenbrief, die Kamer in oktober 2023 ontvangt, zal de Kamer worden geïnformeerd over het meefinancieren van cultuur door andere departementen.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03075
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap