Toezeggingen : Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de VNG over de zorgen van de BAK dat er niet als één overheid opgetreden wordt en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op welke stappen er nog meer genomen kunnen worden hierin

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00303
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën