Toezeggingen : Toezegging bij Milieuraad op 20 juni 2023

De staatssecretaris stuurt in het vierde kwartaal een brief naar de Kamer over hoe zij de doelen en normen van de nieuwe richtlijn Luchtkwaliteit gaat vertalen naar herkenbare en begrijpelijke taal voor de burgers.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08467
Datum: 14 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Milieuraad op 20 juni 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat