Toezeggingen : Toezegging bij Milieuraad op 20 juni 2023

De minister voor Natuur en Stikstof informeert de Kamer over hoe zij aankijkt tegen de oproep van verschillende partijen/bedrijven tot een snelle invoering van de Natuurherstelverordening.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08467
Datum: 14 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Milieuraad op 20 juni 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat