Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Eind dit jaar stuurt de staatssecretaris de Kamer een update over de opvolging van de beleidsdoorlichting inzake de versterking van de rechtshandhavingsketen.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Kamminga, R.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03096
Datum: 27 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties