Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

De minister zal de minister van SZW verzoeken om het onderzoek naar winsten in de kinderopvangsector in het eerste kwartaal van 2023 met de Kamer te delen.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09483
Datum: 14 dec 2022
Soort activiteit: Plenair debat (overig)
Onderwerp(en): Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer