Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

De minister zal de Kamer voor het Voorjaarsnotadebat een meerjarig overzicht sturen over het herbestemmen van onderuitputting.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Heinen, E. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09483
Datum: 14 dec 2022
Soort activiteit: Plenair debat (overig)
Onderwerp(en): Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer