Toezeggingen : Toezegging bij Pensioenonderwerpen

De minister zegt toe de indexatie-AMvB te verlengen met zes maanden, naar 1 januari 2024.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00334
Datum: 21 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Pensioenonderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid