Toezeggingen : Toezegging bij Participatiewet

De minister zegt toe in de uitwerking van spoor 2 van de Participatiewet in balans bij de scenario-beschrijving de waarden te bespreken die worden afgewogen tegen elkaar.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Warmerdam, S. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10032
Datum: 14 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Participatiewet
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid