Toezeggingen : Toezegging bij Gezond en veilig werken

De minister gaat in gesprek met FNV en Schiphol over onderzoeken naar schadelijke stoffen en informeert de Kamer hierover.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03812
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gezond en veilig werken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid