Toezeggingen : Toezegging bij Gezond en veilig werken

Het advies over sportduikers en de reactie van de minister hierop, wordt begin 2024 aan de Kamer toegestuurd.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03812
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gezond en veilig werken
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid