Toezeggingen : Toezegging bij Staatsdeelnemingen

De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06346
Datum: 1 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staatsdeelnemingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën