Toezeggingen : Toezegging bij Wet Hersteloperatie Toeslagen

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zegt aan de Kamer toe vóór 4 oktober een brief te sturen inzake datadeling.

  • Toegezegd door Rij, M.L.A. van (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06758
Datum: 27 sep 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wet Hersteloperatie Toeslagen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën