Toezeggingen : Toezegging bij Wet Hersteloperatie Toeslagen

De staatssecretaris voor Financiƫn - Toeslagen en Douane zegt aan de Kamer toe dat in de in medio oktober verwachte voortgangsrapportage de volgende zaken worden meegenomen: a) het beoordelingskader CWS; b) hoe en of de CWS informele schulden meeweegt; c) hoeveel gedupeerde ouders die zijn teruggekomen uit het buitenland al een woning hebben gekregen; d) mogelijkheden voor meer ruimte voor persoonlijke zaakbehandelaars; e) stand van zaken van het beschikbaar stellen van dossiers; f) hoe vaak UHT afwijkt van het advies van de BAC en de CWS; g) een update van de pilot over mediation; h) nadere info over het proces van de lichte toets in de integrale beoordeling; i) update bepaling werkvolgorde UHT; j) informatie omtrent schade-experts.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06758
Datum: 27 sep 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wet Hersteloperatie Toeslagen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn