Toezeggingen : Toezegging bij Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Een gezamenlijke brief met minister Dijkgraaf over samenwerking tussen mbo en praktijkonderwijs komt voor het zomerreces naar de Kamer (over de systematiek van het leerplusarrangement en het plafond in het praktijkonderwijs.

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02232
Datum: 7 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap