Toezeggingen : Toezegging bij Verkeersveiligheid

De minister van IenW zal in de brief over de verzorgingsplaatsen van de toekomst ook ingaan op het vermeende moratorium met betrekking tot de laadpalen. In deze brief zal de minister ook nader ingaan op de concessie voor fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, synthetische brandstoffen en waterstof voor de komende dertig jaar. Deze brief komt voor de zomer naar de Kamer.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Koerhuis, D.A.N. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01114
Datum: 31 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat