Toezeggingen : Toezegging bij Verkeersveiligheid

De minister van IenW zal in de toekomstige rapportages van het SWOV, over verkeersongevallen, ook een uitsplitsing naar het type fiets laten opnemen (zoals een elektrische fiets).

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Ginneken, L.M. van (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01114
Datum: 31 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat