Toezeggingen : Toezegging bij Staatsdeelnemingen

De minister zal met het oog op een toekomstig steunpakket evalueren welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze van steunverlening aan KLM en de rol van een staatsagent. De minister zal de Kamer informeren over de onderzoeksvraag voor de evaluatie.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06346
Datum: 1 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staatsdeelnemingen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën