Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (antwoord 1e termijn + rest)

De minister gaat in de volgende VIA-voortgangsbrief in op het TNO-rapport 'Behoud en doorstroom'.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04067
Datum: 1 jun 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (antwoord 1e termijn + rest)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer