Toezeggingen : Toezegging bij Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

De ministers voor BuHa-OS en van EZK sturen de Kamer voor de zomer een brief over publiek-private samenwerking. De vragen van het lid De Jong (D66) over ondersteuning van het mkb, ook op Europees niveau, worden daarin meegenomen.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Jong, R.H. de (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08543
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking