Toezeggingen : Toezegging bij Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

De minister zal de Kamer informeren zodra er meer duidelijkheid is over het addendum bij het EU-Mercosurverdrag, tijdig voor definitieve besluitvorming plaatsvindt, zodat er nog over gesproken kan worden met de Kamer.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Boutkan, E. (Volt)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08543
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking