Toezeggingen : Toezegging bij Voedselzekerheid en water

De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Klink, J.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01329
Datum: 23 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voedselzekerheid en water
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking