Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad 30 mei

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de Kamer, binnen 14 dagen, een brief doen toekomen over het toegestane gebruik van chemicaliƫn die niet afbreekbaar zijn, zoals PFAS, in de landbouw en de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen, op persistentie.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Akerboom, E.S. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08335
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad 30 mei
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit