Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad 30 mei

De minister voor Natuur en Stikstof zal in de geannoteerde agenda voor het commissiedebat over de Milieuraad, dat gepland staat op 14 juni 2023, de Kamer infomeren over de Europese besluitvorming bij de Verordening Natuurherstel en in het bijzonder over de vormgeving van de inspanningsverplichting en de te hanteren stemmingsprocedure conform het verdrag van Lissabon.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Bisschop, R. (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08335
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad 30 mei
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit