Toezeggingen : Toezegging bij Humanitaire hulp

De minister zegt toe de Kamer vóór het debat over de voorjaarsnota per brief te informeren over de uitvoering van de motie Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200 XVII, nr. 32)

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01674
Datum: 11 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Humanitaire hulp
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking