Toezeggingen : Toezegging bij Oorlogsgetroffenen

De staatssecretaris informeert de Kamer na de zomer over de voortgang van het overleg dat hij en andere bewindspersonen met de Molukse gemeenschap voeren, onder andere over de Molukse kindgraven.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09018
Datum: 12 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Oorlogsgetroffenen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport