Toezeggingen : Toezegging bij Verduurzaming Luchtvaart

De Kamer ontvangt halfjaarlijks een voortgangsrapportage over de vorderingen ten aanzien van het CO2-plafond.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Boucke, R.M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07117
Datum: 11 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verduurzaming Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat