Toezeggingen : Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De minister komt in het tweede kwartaal met een brief met een nadere duiding van de aanpak van frauduleuze energielabels.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01185
Datum: 22 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken