Toezeggingen : Toezegging bij Cybercrime

De minister EZK informeert de Kamer per brief (najaar 2023) over het beter bekend maken van de positie van het Digital Trust Center (DTC) in het kader van van informatiedeling voor kleine bedrijven.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
  • Toegezegd aan Mutluer, S. (PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00922
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Cybercrime
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid