Toezeggingen : Toezegging bij Personen- en familierecht

De minister ligt per brief toe hoe gekomen is tot de keuze voor stichting Wereldkinderen. De minister zal deze brief voorafgaand aan het Tweeminutendebat aan de Kamer doen toekomen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Ellian, U. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01094
Datum: 22 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Personen- en familierecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid