Toezeggingen : Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

De minister zegt toe in de voortgangsbrief over arbeidsmarktdiscriminatie concreet in te gaan op de doelen van het arbeidsdiscriminatiebeleid en wat er nodig is om deze doelen te bereiken.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A01102
Datum: 8 mrt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer