Toezeggingen : Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

De minister zegt toe de AMvB, waarin onder andere het opstellen van de werkwijze die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie door de werkgever wordt geregeld, in de komende maanden aan de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A01102
Datum: 8 mrt 2023
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer