Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de kamer in het voorjaar van 2023 nader informeren over de verkenningen naar de mogelijke effecten van het stoppen van het gebruik van alle bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en op welke wijze het stoppen of het beperken van het gebruik juridisch vorm zou moeten krijgen.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00609
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
Commissie (voortouw): Tweede Kamer