Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

De minister voor Natuur en Stikstof zal een brief sturen met daarin een terugkoppeling van het gesprek dat zij zal voeren met de provincie Gelderland over op welke manier zij subsidie verstrekken voor welk heidegebied en wat Staatsbosbeheer wel of niet op een heidegebied uitvoert

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der (BBB)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00609
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
Commissie (voortouw): Tweede Kamer