Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris stuurt voor het meireces de brief over de impact van de uitspraak met betrekking tot het etnisch profileren van de marechaussee naar de Kamer en neemt daarin de kwestie over de interne grensbewaking mee.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01178
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid