Toezeggingen : Toezegging bij Drugsbeleid

De staatssecretaris van VWS komt in de brief van maart over drugsbeleid terug op de vraag wat het budget voor drugspreventie is. In deze brief zal hij ook ingaan op de expertise die landelijk is opgedaan met verslavingszorg, en hoe deze expertise lokaal kan worden ingezet.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05851
Datum: 22 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Drugsbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid