Toezeggingen : Toezegging bij Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

De staatssecretaris BZK zal de Kamer het onderzoek naar discriminerende risicoprofielen in de BRP sturen en zal per brief laten weten als de fatale termijn niet gehaald zal worden.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06983
Datum: 15 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken