Toezeggingen : Toezegging bij Verzameldebat Defensie

De staatssecretaris van Defensie zegt toe dat bij de aanbieding van het DPO 2024 een evaluatie van de nu voorgestelde aanpassing van het huidige DMP aan de Kamer zal worden aangeboden.

  • Toegezegd door Maat, Ch.A. van der (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Hammelburg, A.R. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09443
Datum: 26 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verzameldebat Defensie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Defensie